HUYỆT DIỆN CHẨN BÙI QUỐC CHÂU

TRA HUYỆT

Huyệt Số 233 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

Huyệt Số 233 VỊ TRÍ HUYỆT 233 {G-H, 8} - Trên đường ngang điểm giữa cánh mũi, hợp với huyệt 41 và huyệt 50 thành tam giác đều TÁC ...

TRA HUYỆT

Huyệt Số 222 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

Huyệt Số 222 VỊ TRÍ HUYỆT 222 {G, 10} - Dọc: tại nếp nhăn mũi má - Ngang: ngang khóe miệng TÁC DỤNG Giảm đau vùng khoeo ch...

TRA HUYỆT

Huyệt Số 219 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

Huyệt Số 219 VỊ TRÍ HUYỆT 219 {D, 0} - Trên đường dọc qua đầu mí mắt ( tuyến D ) - Tên đường ngang qua huyệt 126 ( tuyến 0) TÁC D...

TRA HUYỆT

Huyệt Số 217 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

Huyệt Số 217 VỊ TRÍ HUYỆT 217 {L, 4-5} - Dọc: trên đường dọc tiếp XÚC với biên ngoài hốc mắt (tuyến L) - Ngang: cuối chân mày TÁC...

TRA HUYỆT

Huyệt Số 210 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

Huyệt Số 210 VỊ TRÍ HUYỆT 210 {D, 0-1} - Dọc: trên tuyến D - Ngang: dưới huyệt 219 khoảng 5mm TÁC DỤNG Giảm đau bụng, mông...

TRA HUYỆT

Huyệt Số 197 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

Huyệt Số 197 VỊ TRÍ HUYỆT 197 {C, 2} - Dọc: trên tuyến C - Ngang: trên tuyến 2 TÁC DỤNG Giáng khí Làm sáng mắt Trấn ...

TRA HUYỆT

Huyệt Số 196 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

Huyệt Số 196 VỊ TRÍ HUYỆT 196 {A-B, 4-5} - Điểm nối 2/3 trên và 1/3 dưới của đoạn từ đầu mày đến huyệt 8 TÁC DỤNG Giảm đa...

TRA HUYỆT

Huyệt Số 195 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

Huyệt Số 195 VỊ TRÍ HUYỆT 195 {M-N, 3} - Sát mí tóc thái dương - Ngang huyệt 106 ( Tuyến 3 ) TÁC DỤNG Làm giảm tiết dịch ở...

TRA HUYỆT

Huyệt Số 191 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

Huyệt Số 191 VỊ TRÍ HUYỆT 191 {M-N, 2} - Dọc: sát mí tóc thái dương - Ngang: ngang huyệt 103 (tuyến 2) TÁC DỤNG Trấn thống...

TRA HUYỆT

Huyệt Số 189 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

Huyệt Số 189 VỊ TRÍ HUYỆT 189 {O, 6} - Dọc: trên tuyến O - Nơi điểm lồi nhất của xương sống mũi - Ngang: tuyến 6 TÁC DỤNG ...

TRA HUYỆT

Huyệt Số 184 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

Huyệt Số 184 VỊ TRÍ HUYỆT 184 {B, 6-7} - Dọc: trên tuyến B - Sát bờ dưới xương mũi - Ngang: dưới tuyến 6 vài milimet TÁC DỤNG ...

TRA HUYỆT

Huyệt Số 180 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

Huyệt Số 180 VỊ TRÍ HUYỆT 180 {M, 4} - Dọc: thẳng trên huyệt 130 - Ngang: ngang qua huyệt 26 - Tại VÙNG thái dương TÁC DỤNG ...

TRA HUYỆT

Huyệt Số 179 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

Huyệt Số 179 VỊ TRÍ HUYỆT 179 {C-D, 4-5} - Dọc: dưới huyệt 65 - Ngang: tại điểm thấp nhất của đầu mày TÁC DỤNG Trấn thống...

TRA HUYỆT

Huyệt Số 177 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

Huyệt Số 177 VỊ TRÍ HUYỆT 177 {M-N, 3-4} - Dọc: sát mí tóc thái dương - Ngang: ngang huyệt 106 và huyệt 26 TÁC DỤNG Trấn t...

TRA HUYỆT

Huyệt Số 173 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

Huyệt Số 173 VỊ TRÍ HUYỆT 173 {O, 8} - Nơi đầu mũi ngang huyệt 37 (tuyến 8) - Dọc: trên tuyến O - Ngang: trên tuyến 8 TÁC DỤNG ...

TRA HUYỆT

Huyệt Số 162 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

Huyệt Số 162 VỊ TRÍ HUYỆT 162 {L, 11} - Dọc tuyến L - Ngang tuyến 11 TÁC DỤNG Điều hòa nhịp tim Làm khỏe người CHỦ...

TRA HUYỆT

Huyệt Số 156 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

Huyệt Số 156 VỊ TRÍ HUYỆT 156 {D, 11-12} - Giao điểm của đường dọc qua đầu mắt trên tuyến D và bờ cong trên ụ cằm TÁC DỤNG ...

TRA HUYỆT

Huyệt Số 143 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

Huyệt Số 143 VỊ TRÍ HUYỆT 143 - Dọc: trên tuyến O - Ngang: ngang bờ trên của hai lỗ mũi (mặt ngước lên) TÁC DỤNG Nhuận trư...

TRA HUYỆT

Huyệt Số 139 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

Huyệt Số 139 VỊ TRÍ HUYỆT 139 {Q-Tai, 3} - Trong tóc, phía trên tai - Nằm trên trục di ngang qua điểm giữa huyệt 106 và 26 (dưới h...

TRA HUYỆT

Huyệt Số 132 – Diện Chẩn Bùi Quốc Châu

Huyệt Số 132 VỊ TRÍ HUYỆT 132 {K, 8} - Dọc: trên đường thẳng dọc tiếp XÚC với bờ trong của đuôi mắt (tuyến K) - Ngang: trên tuyến ...